TOP

Khách hàng

Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp quản lý doanh nghiệp, Globe3 ERP đã và đang tư vấn, triển khai cho hơn 350 khách hàng tại khắp nơi trên thế giới, trải rộng từ xây dựng, thiết kế cho đến buôn bán, phân phối. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu của Globe3 ERP.